Updated on

Nhà máy gạch trang trí CTS Quảng Ngãi

Nơi cung cấp gạch bông, bông gió, gạch giả cổ, gạch 3D, con kê bê tông... hàng đầu khu vực miền trung.