Lục Bình Bê Tông (2)

Lục bình bê tông là một sản phẩm trang trí được sử dụng trong xây dựng của các công trình kiến trúc. Lục bình bê tông thường là một cột thẳng đứng được sử dụng để đỡ tấm lan can.