Gạch Bông Gió (20)

Gạch bông gió mỹ thuật CTS được sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ. Có cường độ cao & bề mặt mỹ thuật đẹp.